Om personlig assistans

Rätt till assistans

En av hörnstenarna i LSS är rättigheten till personlig assistans. Är du inte sedan tidigare beviljad personlig assistans, ansöker du om detta hos Försäkringskassan eller hos kommunens LSS-handläggare. Givetvis hjälper vi dig med detta om du vill.

Vad gör en personlig assistent?

Din personliga assistent är "din förlängda arm". Tillsammans är ni ett team där dina behov och önskemål är det som står i centrum.

Den personliga assistententens huvuduppgift är att kompensera den assistansberättigades funktionsnedsättning, vare sig det är fysiskt, intellektuellt, psykiskt eller kommunikativt. Med hjälp av personliga assistenter har människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora assistansbehov möjlighet att leva ett självständigt och självvalt liv.

Den personliga assistenten har ett arbete som har avgörande betydelse för den assistansberättigades livskvalitet.

Valfrihet

Rätten till personlig assistans ger den enskilde möjlighet att själv anställa en eller flera personliga assistenter, men också friheten att välja anordnare t.ex. kommun, kooperativ eller privat assistansbolag.

Din Förlängda Arm AB erbjuder dig det privata alternativet som innebär tillgänglighet och personligt bemötande. Vårat alternativ ger dig även frihet och trygghet, detta innebär att det är du som tillsammans med oss utformar din assistans utifrån dina speciella önskemål.

Hos oss är det självklart med möjlighet till anhöriganställning. Läs mer om anhöriganställning här...

Matilda och Ludvig

Vem kan få personlig assistans?

Statlig assistansersättning

För statlig assistansersättning ska personen ha ett behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan med någon eller några av de i lagen fem fastställda grundläggande behoven. De grundläggande behoven är personlig hygien, intagande av måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen. Man ska även tillhöra någon av personkretsarna i LSS.

Kommunal assistansersättning

Du som har ett hjälpbehov som understiger 20 timmar och därmed inte har rätt till statlig assistansersättning kan ha rätt till kommunal ersättning. Även för kommunal ersättning krävs att man tillhör en av personkretsarna i LSS.

Personkretsar enligt LSS

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3

Personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Detta gäller om de fysiska eller psykiska funktionsnedsättningarna är stora och orsakar betydande svårigheter i personens dagliga livsföring och personen därför har ett stort behov av stöd eller service. Betydande svårigheter i personens dagliga livsföring kan vara att han eller hon behöver hjälp med att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Personlig assistans även för andra behov

Den som beviljas assistansersättning har sedan rätt att tillgodoräkna sig övriga behov utöver de grundläggande, som t.ex. fritidsaktiviteter och hemliv.

Vi hjälper dig kostnadsfritt med alla myndighetskontakter, t.ex.

  • Att ansöka om personlig assistans
  • Att ansöka om fler timmar alternativt informera att behovet har minskat och därmed ansöka om färre timmar
  • Omprövningar och överklagningar
  • Att byta assistansbolag
  • Att ansöka om handikappersättning, bilstöd, merkostnadsersättning o. dyl.
  • Vi är bara ett telefonsamtal bort... 0920-155 10
  • Anmäl intresse att bli kund här

Senast uppdaterad