Om Din Förlängda Arm

Hos oss på Din Förlängda Arm

är taket högt, kramarna varma och skratten många. Vi trivs och har roligt tillsammans i en miljö där du är med och bestämmer villkoren.

I allt det praktiska som rör assistans glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och att det ska vara gott att leva!

Vår historia

Din Förlängda Arm grundades 2003 av den i Luleå välkända entreprenören Peter Näslund.

När Peters Näslunds sambo fick MS under 1997 insåg paret snabbt att den kommunalt skötta assistansen inte fungerade enligt deras önskemål och behov. Peter som sedan ett antal år hade drivit ett företag som arbetade med transporter för personer med funktionsnedsättningar kände till många som befann sig i samma situation som han och han sambo. Ur behovet växte tanken på ett privat assistansföretag med kundens behov i centrum.

Sedan starten har Din Förlängda Arm strävat efter familjära och personliga relationer till våra kunder. För Peter var det viktigt att vår personal skulle ha anknytning till området och/eller egna anhöriga med funktionsnedsättningar. På så sätt ville Peter att känslan, omtanken och förståelsen för kundens situation skulle bibehållas. Företaget utvecklades långt över förväntan, och hade redan inom ett par månader ett tiotal kunder.

Peter Näslund avled 2012, och företaget drivs nu vidare i hans anda genom Ann-Catrine ”Anki” Sandberg som sedan starten arbetat vid Peters sida.

Det lilla företaget med den stora kompetensen

Vi vet att assistansen aldrig ser likadan ut hos våra kunder, vår uppgift är att tillgodose just dina egna behov. För att tillmötesgå dina behov har vi en mycket bred kompetens inom företaget t.ex.:

  • Basutbildning för personliga assistenter

  • Tecken som stöd

  • Lyftteknik

  • Hjärt och lungräddning

  • Arbetsmiljö

  • Konflikthantering

  • Lex Sarah och Lex Maria

  • Ledningssystem enligt socialstyrelsen

  • Taktil massage

  • Dokumentation

Flera i vår administrativa personal lever med anhöriga som har personlig assistans, allt från små barn till vuxna. Det ger oss en förståelse för och insyn i både svårigheter och möjligheter med personlig assistans. Välkommen att fråga oss, vi hjälper gärna till med angelägenheter utanför assistansen t.ex. bilstöd, vårdbidrag, handikappersättning, bostadsanpassning o. dyl.

Vi är det lilla företaget med den stora kompetensen - det är vår styrka.

Anmäl intresse att bli kund här

Skicka in din jobbansökan här