Assistent som anhörig

Vi vet av egen erfarenhet att många med funktionsnedsättningar föredrar att ha anhöriga som anställda. Det kan vara föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Anhöriganställning är ett av skälen till att företaget Din Förlängda Arm AB bildades.

Assistent efter 65-års ålder

Hos oss har du möjlighet att fortsätta som assistent även efter 65-års ålder om din arbetsförmåga tillåter det, något som inte är möjligt hos exempelvis kommunerna.

Goda Löner & anställningsvillkor

I många fall väljer man att inom familjen själva sköta om assistansen. Det är en stor insats som utförs av de anhöriga och en trygg och stabil lösning för den med funktionsnedsättning. Naturligtvis ska arbetet ersättas på ett ekonomiskt bra sätt.

Vid anhöriganställning erbjuder vi alltid bra löner och anställningsvillkor.

Senast uppdaterad