Utbildning

Din Förlängda Arm anordnar regelbundet utbildningar. Vissa av dem utförs av vår egen utbildade personal, andra utbildningar genomförs externt.

Lyftkörkortsutbildning

Vi har arbetsledare som är utbildade och certifierade lyftinstruktörer av Liko Competence. Vi genomför löpande utbildning av vår personal i lyftteknik som utmynnar i ett lyftkörkort. Genom att vi utbildar vår personal i lyftteknik uppfyller vi även kraven enligt arbetsmiljölagen samt Socialstyrelsen.

Utbildningen genomförs i grupper på upp till 10 personer. Efter utbildningen genomförs ett kortare kunskapstest, och alla godkända kursdeltagare erhåller ett diplom.

Bland annat innehåller utbildningen följande avsnitt:

  • Lagar och bestämmelser - vem bär ansvaret
  • Måste man få ont i ryggen? - ergonomi teori och praktik
  • Vilken lyftsele passar bäst? - produktkunskap om lyftar och tillbehör
  • Varför fungerar inte lyften? - skötsel och enkel felsökning
  • Kan man falla ur lyften? - Säkerhetskontroll innan lyft

IMG 9700 och IMG 9696 tillsammans för artikel 762 pix

Vi uppfyller kraven enligt Arbetsmiljölagen samt Socialstyrelsen med hjälp av våra utbildningar.*

Första hjälpen

Stefan Viskum är utbildad och certifierad instruktör i första hjälpen-utbildning.

Grundläggande personlig assistans-utbildning

Alla anställda erbjuds att delta i vår egna grundläggande utbildning inom personlig assistans och yrket personlig assistent.

Övrigt

Utöver våra egna utbildningar genomför vi både individuella utbildningar vid behov samt även utbildningar i de olika funktionsnedsättningarna, t.ex. MS, Autism, Hjärnskador osv. På begäran av kund kan även vissa assistenter genomgå särskilda utbildningar. Dessa sker då efter samråd med oss.

Senast uppdaterad