Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR gäller i hela EU för att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen.

I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, de skriver bl.a. på sin hemsida:

"Vi delar med oss av allt fler av våra personuppgifter, både genom bankärenden online, shopping, sociala medier eller elektroniska deklarationer. Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig att ta kontrollen över denna information genom åtskilliga viktiga rättigheter, som ger dig större makt att skydda dig."

Läs mer på www.datainspektionen.se.

Din Förlängda Arm har utarbetat en personuppgiftspolicy, som du kan läsa här.

Senast uppdaterad