Assistentrådet

Vi vill gärna att våra anställda ska vara delaktig i vår verksamhet och ha en gemenskap mellan varandra. Vi önskar att man som anställd ska känna att det finns kollegor även om man mestadels utför ensamarbete.

Vi har i många år funderat på att starta upp ett assistentråd och när önskemålet även kom från vår personal bestämde vi oss för att testa.

Som verksamhet tänker vi att ett assistentråd är något som våra anställda är med och formar, bygger upp och sätter sin prägel på. En grupp representanter som tillsammans representerar arbetstagarna i frågor som berör arbetstagarna. Vi som verksamhet kan komma att väcka frågor med rådet och rådet i sig själv kan komma att väcka frågor med oss som verksamhet. Syftet med rådet är att ge våra anställda en möjlighet till delaktighet och arbeta för att våra anställda ska känna NÄRHET till vår verksamhet.

Som anställd kan du läsa mer om assistentrådet och hitta kontaktuppgifter till assistentrådet genom att logga in på vår hemsida. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta din arbetsledare.

Frågor om assistentrådet kan besvaras av Isabella Åström, Din Förlängda Arm 0920–203587

Senast uppdaterad