Medarbetarundersökning

I september genomförde vi en enkätundersökning under rubriken ”bra eller dålig arbetsgivare?”. Syftet med enkäten var att få arbetstagarens uppfattning om hur vi är som arbetsgivare och hur vi kan förbättra oss i den rollen. Att vi är en god och fungerande arbetsgivare är inte bara viktigt för den anställde utan spelar också en betydande roll för assistansen och den assistansberättigade. En sämre arbetsgivare är mindre attraktiv att arbeta för och tenderar i regel att ha högre omsättning av personal.

Undersökningen genomfördes online och resultatet var anonymt.

Vi upplever att resultatet var positivt och många anställda upplever att vi är en god och fungerande arbetsgivare som ser, lyssnar och finns tillgänglig för arbetstagarna. Men självfallet fanns det också arbetstagare som inte delade den uppfattningen och lämnade exempel på när det inte fungerat som de önskat. Vi kommer ta till oss av alla kommentarer och fortsätta arbeta för att alla arbetstagare ska känna att de har en bra arbetsgivare.

Vi tackar alla medarbetare som deltog i undersökningen. Resultatet av undersökningen finns publicerat nedan.

Vid frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta:
Isabella Åström
Kvalitetsansvarig
0920-203587

1 2 3

Senast uppdaterad